Bu Sitede Ara

PHP-PHP DESRLERİ-PHP KODLARI

PHP : Hypertext Preprocessor (Türkçe: Üstünyazı Önişlemcisi [1]) (Aslen: Personal Home Page - Kişisel Ana Sayfa) , genelağ için yaratılmış, sunucu taraflı, çok geniş kullanımlı, genel amaçlı, HTML içerisine gömülebilen betik ve programlama dilidir[1]. PHP, ilk kez Rasmus Lerdorf tarafından, web üzerinden sayfasına ziyaret edenleri izlemek amacıyla bir dizi Perl betiği kullanılarak geliştirilmişti. İnsanlar kısa zamanda bununla ilgilenmeye ve bu konuyla ilgili sorular sormaya başladıklarında, Rasmus kararını verdi ve bir betik motoru oluşturdu. Ayrıca formlara da destek verdi ve böylece PHP/F1'i biçimlendirmiş oldu. Adını duyurdukça bir grup yazılım geliştirmecinin dikkatini çekti ve böylece bir API oluşturuldu ve PHP3 ortaya çıktı. Daha sonraları yeniden ele alınması gerekti ve Zend motoru PHP4'ü yaratmış oldu. Artık PHP önünde pek engel bulunmuyordu, böylece PHP daha ünlenmeye başladı. Günümüzde PHP, bloglardan forumlara, portal sistemlerinden veri tabanlarına, yapay sinir ağlarından matematiksel sistemlere, sınıflardan fonksiyonlara her türlü işlevde kullanılır.
VERİ TİPLERİ


PHP veri tipleri içerir. PHP'deki kod yapısına göre her türlü veriyi sadece bir kez deklare etmek ile kodun her yerinde kullanabilirsiniz. Veri tipleri ana olarak 8 tanedir:
Boolean: En basit türdür. Bir mantıksal ifadenin sonucu TRUE veya FALSE olan bir doğruluk değeridir. Örneğin 0, "FALSE", 0.0, "Elemansız Dize", "Boş", "NULL" FALSE(yanlış) verir.
Integer (int): Tam sayılardır. - sonsuzluktan, + sonsuzluğa kadar olan her tam sayı yani ondalıksız sayı bir integerdir. Sayı oldukları için " ",' ',´ ´ içerisine konulmaları gerekmez. Örneğin -312, -1, 0, 4511, 2, 636626213 gibi...
Float: Tüm Reel sayılar yani Gerçek Sayılar Float türüne mensuptur. - sonsuzluktan + sonsuzluğa kadar olan ondalık sayılar, rasyonel sayılar, irrasyonel sayıları içerir. Sayı oldukları için " ",' ', ´ ´ içine yazılmaları gerekmez. Örneğin -54233.3, -523.13125415, 0.0, 31.1, 4242.442, 2.222 gibidir.
String (str): Tüm yazı cinslerini içerir. PHP'de string belirlerken mutlaka ama mutlaka " ", ' ', ´ ´ işaretlerinden herhangi birinin içine koymak gerekir. Örnek olarak "Merhaba", "Nasılsın?", 'PHP yazısıdır', ´Bu bir string´ gibidir.
Array: Dizidir. Yani birden çok değer barındır. PHP'de değerleri belirtirken $ad ifadesini kullanırız. Buna göre $ad[1], $ad[2] gibi ifadeler olabilir.
Object (obj): Nesnelerdir. Class yani sınıf yazarken nesne tabanlı kullanılır.
Resource: Kaynak tipidir. Veri tabanından gelen bilgilerin değişken olmasından kaynaklı bu tip ile kaydedilir.
NULL: Tanımsız, deklare edilmemiş, Yok, Belirsiz, Geçersiz ifadelerdir. Eğer bir değişken " ", ' ', ´ ´ ya da empty ise NULL değildir çünkü boş bir string olur. NULL ise hiç tanımlanmamış şeylerdir.

PHP HAKKINDA DAHA FAZLA BİLGİ EDİNMEK İÇİN ALTTAKİ LİNKLERE TIKLAYINIZ
http://tr.wikipedia.org/wiki/PHP
http://www.turk-php.com/
http://www.phpkodlari.com/
http://belgeler.org/hpm/html-php-mysql-giris_prg-php.html

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder