Bu Sitede Ara

BİLİNMEYEN İLKLER (GERÇEKLER)

• İlk kağıt fabrikasını kuran alim İbni Fazıl 
• Kızamık ve çiçek hastalığını keşfeden; alim Razi 
• Mikrobu ilk tanımlayan alim Akşemseddin 
• Cüzzamı bulan alim... İbni Cessar 
• Vebanın bulaşıcı olduğunu bulan alim İbni Hatip 
• Verem mikrobunu bulan alim Kambur Vesîm 
• Retina tabakasını bulan alim İbni Rüşd 
• İlk göz ameliyatını yapan alim Ammar 
• İlk kanser ameliyatını yapan alim Ali bin Abbas 
• Küçük kan dolaşımını bulan alim İbnünnefis 
• İlk Tabipler odası başkanı Ali bin Rıdvan 
• Sıfırı ilk kullanan alim Harizmi 
• Trigonometriyi ilk bulan alim Battani 
• Tanjant, kotanjant ve kosekantı ilk kullanan alim Ebul Vefa 
• Trigonometri kitabını yazan alim Nasiruddin Tusi 
• İlk trigonometrik dönüşüm formülünü bulan alim İbni Yunus 
• Binom formülünü ilk bulan alim Ömer Hayam 
• İlk difransiyel kitabını yazan alim. Sabit bin Kura 
• Ondalık kesiri ilk bulan alim Gıyaseddin Cemşid 
• İlk usturlabı yapan alim Zerkali 
• Dünyanın döndüğünü keşfeden ilk alim Biruni 
• Dünyanın çevresini ilk ölçen alim Musa kardeşler 
• Güneşin yüzündeki lekeleri ilk bulan alim Fergani 
• Yıldızların yer ve açıklıklarını ölçen ve ilk cetveli geliştiren alim Cabir bin Eflah 
• İlk otomatik kontrol sistemleri tasarlayan alim Ahmet bin Musa 
• Sibernetiği ilk kuran alim İsmail-El Gezeri 
• İlk optik temellerini koyan alim İbni Heysem 
• Sesin.fiziki açıklamasını ilk yapan alim Farabi 
• İlk torna tezgahını yapan alim İbni Karara 
• Kanatlarla uçan ilk alim Hazerfen Ahmed Çelebi 
• İlk uçağı yapan alim Ebu Firnas 
• Yer çekimini ilk bulan alim Razi 
• Sarkaçlı saati ilk yapan alim İbni Yunus 
• Maddelerin özgül ağırlığını ilk hesaplayan alim Hazini 
• Atomun parçalanabileceğim ilk bulan alim Cabir bin Hayan 
• Gök kuşağını ilk açıklayan alim Kutbettin Şirazi 
• İlk kimya laboratuarını kuran alim Cabir 
• Saf alkolü ilk elde eden alim Razi 
• Fosforu ilk bulan alim Beşir 
• Havan topunu ilk bulan alim Fatih Sultan Mehmed 
• İlk kıta seyahatnamesini yazan alim İbni Battuta 
• İlk dünya haritasını çizen alim Mürsiyeli İbrahim 
• İlk ecza kitabını yazan alim İbni Baytar 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder